Diller

Online Başvuru Sistemi

Lisansüstü başvuruları 11 - 15 Ocak2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Dörtlük Sistemden Yüzlük Sisteme Not Dönüşümü için YÖK Not Dönüşüm Tablosu

Tezsiz Yüksek Lisans hariç, aynı anda birden fazla bilim dalına başvuru yapılamaz. Bir Tezli bir Tezsiz lisansüstü programa başvuru yapılabilir.

 

Tezli Yüksek Lisans/Doktora Tezsiz Yüksek Lisans