Diller

Online Başvuru Sistemi

Dörtlük Sistemden Yüzlük Sisteme Not Dönüşümü için YÖK Not Dönüşüm Tablosu

  •  Lisansüstü başvuruları 24 Haziran – 1 Temmuz 2019 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

  • Tezsiz Yüksek Lisans hariç, aynı anda birden fazla bilim dalına başvuru yapılamaz. Bir Tezli bir Tezsiz lisansüstü programa başvuru yapılabilir.

 

Tezli Yüksek Lisans / Doktora Tezsiz Yüksek Lisans