Diller

Online Başvuru Sistemi

Lisansüstü başvuruları 2–11 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Dörtlük Sistemden Yüzlük Sisteme Not Dönüşümü için YÖK Not Dönüşüm Tablosu

  • Tezsiz Yüksek Lisans hariç, aynı anda birden fazla bilim dalına başvuru yapılamaz. Bir Tezli bir Tezsiz lisansüstü programa başvuru yapılabilir.
  • Online başvuru esnasında yüklenen belgelerin enstitülere teslimi sadece kesin kayıt sırasında olacaktır.

Dikkat!!!

  1. 2020-2021 Güz Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları 09.09.2020 tarihinde Saat: 09:00’da online olarak devam edecektir.
  2. Yüksek Lisans ve Doktora başvurularının değerlendirmesinde diğer dönemlerle birlikte 2020/ALES-1 puanları da dikkate alınmıştır.
  3. YÖK’ün 02.09.2020 Tarih ve E.54438 sayılı yazısına istinaden 2020-2021 Güz Dönemi’ne mahsus olmak üzere;
  • Yüksek Lisans ve Doktora başvurularında yabancı dil belgesi gerekli olmayıp, doktora programlarına kesin kayıtta istenecektir. Geçerli bir yabancı dil notu olmayan veya 27 Eylül 2020 YDS’ye müracaat etmeyenler doktora programına başvuramazlar.
  • Yüksek Lisans için başvuruların değerlendirmesi: (ALES puanı x 0.56 + lisans mezuniyet notu x 0.44) şeklinde hesaplanan başarı puanları 60 ve üzerinde olan adaylar puanına göre sıralamaya tabi tutularak, ilan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek listeler belirlenecektir.
  • Doktora için başvuruların değerlendirmesi: ALES puanı x 0.625 + lisans/yüksek lisans mezuniyet notu x 0.25 + bilimsel değerlendirme sınav notu x 0.125 şeklinde hesaplanan başarı puanları 70 ve üzerinde olan adaylar puan sıralamasına tabi tutularak, ilan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek listeler belirlenecektir.

 

Tezli Yüksek Lisans/Doktora Tezsiz Yüksek Lisans