Diller

2018-2019 Eğitim Öğretim Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Yerleştirme Sonucu

SONUÇLAR : 
 
 
 
 
 

Kesin Kayıt Tarihleri: Tezli yüksek lisans ve doktora programlarını kazanan adayların kesin kayıtları 28-30 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılacaktır 

NOT: Sosyal Bilimler Enstitüsünün İş Sağlığı ve Güvenliği ile Afet ve Kriz Yönetimi II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına 20 öğrenciden az sayıda kayıt olması durumunda, program açılmayacaktır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Kesin Kayıt Evrakları:

 1. Diploma ve Transkript Belgesinin Asılları (Kontrol Edilip İade Edilecek)
 2. Erkek Adayların Askerlik Belgesinin Aslı.
 3. Bir Adet Vesikalık Fotoğraf

Fen Bilimleri Enstitüsü Kesin Kayıt Evrakları:

 1. Kayıt bildirim formu https://yeni.firat.edu.tr/content/akademik adresi ilgili enstitünün hazır formlar kısmından veya Enstitülerden alınabilir,

 2. TC Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi,

 3. Lisans veya yüksek lisans diplomasının fotokopisi,

 4. Transkriptin fotokopisi (Ön lisanstan, tamamlama yoluyla lisans mezunu olan adayların ön lisans transkriptini getirmeleri),

 5. Lisans veya yüksek lisans öğrenimini Yurtdışında tamamlamış adayların Yükseköğretim Kurulunca verilen denklik belgesini, diploma ve transkriptlerinin noterce Türkçeye çevrilmiş örneğini de eklemeleri,

 6. ALES belgesinin fotokopisi,

 7. YDS veya eşdeğer sınav belgesinin fotokopisi,

 8. Mevzuata uygun iki adet vesikalık fotoğraf,

 9. Erkek adaylar askerlik belgesinin asıllarını vermek zorundadırlar.

 10. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar yukarıda verilen fotokopi niteliğindeki belgelerin ilgili enstitü yetkilisinin “aslı gibidir” onayını yapabilmesi için asıllarını ibraz etmek zorundadır.

 11. Enstitüler gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

 12. Adayların kesin kayıtlarında şahsen veya vekaletli dilekçe ile başvurusu zorunludur. Eksik evrakla başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir.